Tag: hoinghigiaoban

Hơn 450 cán bộ Công đoàn cơ sở tham dự Hội nghị giao ban cuối năm

Hơn 450 cán bộ Công đoàn cơ sở tham dự Hội nghị giao ban cuối năm

Hơn 450 cán bộ Công đoàn cơ sở các Khu chế xuất và công nghiệp TP.HCM [...]
1 / 1 POSTS