Category: Lớp khiêu vũ giao tiêp

Khai giảng lớp khiêu vũ giao tiếp 01/12

Khai giảng lớp khiêu vũ giao tiếp 01/12

Các lớp khiêu vũ giao tiếp vào ngày thứ 2 - 4 - 6 và 3-5-7 đồng loạt [...]
Khiêu vũ khóa 390 khai giảng ngày 01 & 02/11/2022

Khiêu vũ khóa 390 khai giảng ngày 01 & 02/11/2022

Với các điệu khiêu vũ giao tiếp và chuyên đề Học viên đăng ký tham [...]
2 / 2 POSTS