Tag: canbocdcs

Quy định mới về phụ cấp trách nhiệm đối với cán bộ công đoàn cơ sở

Quy định mới về phụ cấp trách nhiệm đối với cán bộ công đoàn cơ sở

Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam vừa ban hành Qu [...]
1 / 1 POSTS