Câu lạc bộ Hương sắc Việt

Câu lạc bộ Hương sắc Việt

Câu lạc bộ Hương sắc Việt được thành lập vào:

Ban chủ nhiệm :

  • Bà Trần Thị Xinh – Chủ nhiệm
  • Ông Đỗ Minh Tuấn – Phó chủ nhiệm

Thời gian sinh hoạt:

Một số hình ảnh hoạt động: