CLB NGƯỜI DẪN CHƯƠNG TRÌNH

Email In PDF.
CLB NGƯỜI DẪN CHƯƠNG TRÌNH
   Chủ nhiệm – Cô PHẠM NGỌC THANH PHƯƠNG - ĐT : 0903.711.233
   Thành lập: 9/1999

 

Tạo một sân chơi cho các bạn yêu thích nghề MC, sau khi học lớp phổ cập người dẫn chương trình tại CVH có cơ hội thực tập và trau dồi kỹ năng, kỹ thuật dẫn chương trình. Trao đổi kinh nghiệm, tiếp cận biểu diễn và phục vụ cho các chương trình tại Cung Văn Hóa Lao Động TP.

CLB Người dẫn chương trình hiện nay có 42 hội viên tham gia sinh hoạt.

Sinh hoạt định kỳ: lúc 19g30 Các buổi tối Thứ Ba và Thứ Năm hằng tuần.
Tại Phòng số 3 - Cung Văn Hóa Lao Động TP.HCM
 

Quảng cáo