CLB TIẾNG HÁT QUÊ HƯƠNG

Email In PDF.
CLB TIẾNG HÁT QUÊ HƯƠNG
   Chủ nhiệm – NGƯT PHẠM THÚY HOAN - ĐT : 8439199
  

 

  Thành lập vào năm 1981 với mục đích b ảo tồn, phổ biến và phát triển Ca múa nhạc dân tộc.

+ Thường xuyên biểu diễn Ca múa nhạc dân tộc tại Cung Văn Hóa Lao Động TP hoặc tại các đơn vị, cơ quan trong và ngoài Thành phố.
+ Thực hiện và giới thiệu nhiều chương trình Ca múa nhạc trong các trường học và trên Đài Truyền thanh, Truyền hình cả nước.
+ Đào tạo được nhiều tài năng trẻ và đoạt nhiều giải thưởng cao trong các Liên hoan và Cuộc thi.
+ Thường xuyên mở các lớp : đàn Tranh, đàn Bầu, đàn Nguyệt, Sáo trúc, dân ca tại Phòng số 3 - Cung VHLĐ.
+ Người thầy đỡ đầu CLB Tiếng Hát Quê Hương : Giáo sự - Tiến sĩ TRẦN VĂN KHÊ.
 

Quảng cáo