clb sang tac tho

Email In PDF.
CLB SÁNG TÁC THƠ
   Chủ nhiệm – Nhà thơ THANH YẾN - ĐT : 0903.676.488
   Thành lập: 5/1983


Quy tụ những người yêu thích sáng tác thơ trong cán bộ - CNVC - Học sinh - sinh viên - Cán bộ hưu trí - Cựu chiến binh và người lao động Thành phố.

Thành viên sáng lập: Nhà thơ Nguyễn Thái Dương – Nhà Thơ Trần Hoàn. 

Nội dung sinh hoạt:
- Giao lưu, trao đổi, góp ý qua các tác phẩm của các thành viên trong CLB. 
- Tham quan thực tế sáng tác.
- Tổ chức giới thiệu các sáng tác mới của hội viên định kỳ hàng quý/lần. Tại sân khấu CLB vào sáng Chủ nhật - Cung Văn Hóa Lao Động.

Sinh hoạt định kỳ : 9h00 sáng Chủ nhật hằng tuần - tại phòng sinh hoạt tổng hợp - Cung Văn Hóa Lao Động TP.

 

Quảng cáo