CLB SÁNG TÁC CA KHÚC

Email In PDF.

Ch nhim – Nhc sĩ TRN HI - ĐT : 0903.688.986
   Thành lập: 5/ 1983

Tập hợp các bạn có năng khiếu yêu thích về loại hình nghệ thuật sáng tác ca khúc là : Bác sĩ - Kỹ sư - Giáo viên - Cán bộ - CNVC

và người lao động, hiện đang công tác tại các cơ quan, trường học, nhà máy xí nghiệp trong Thành phố.

  Những thành viên sáng lập: Nhạc sĩ Vũ Ân Khoa – Nhạc sĩ Xuân Hoàng - Nhạc sĩ Linh Giang - Nhạc sĩ Lương Bằng Vinh. 

Nội dung sinh hoạt:

- Trao đổi, góp ý về các sáng tác mới của từng thành viên CLB.

- Khúc thức - Ca từ - Hòa âm trong sáng tác.

- Hát cho nhau nghe về ca khúc mới nhất của mình vừa sáng tác, để được nghe các thành viên trong CLB góp ý.

- Tổ chức giới thiệu đến với công chúng về các sáng tác mới của từng thành viên CLB hàng quý tại sân khấu CLB vào sáng Chủ nhật.

- Thường xuyên mời các giáo sư - Nhạc sĩ hiện là giảng viên Nhạc Viện TP.HCM nói chuyện chuyên đề về lĩnh vực sáng tác ca khúc :

  Ca từ trong ca khúc - Hòa âm trong ca khúc...

Sinh hoạt định kỳ:

2 lần/tháng vào Chủ Nhật đầu tháng và Chủ Nhật giữa tháng –tại Phòng số 3 - Cung VHLĐ.TP

 

Quảng cáo