CLB MỸ THUẬT TRANH VIỆT

Email In PDF.

CLB MỸ THUẬT TRANH VIỆT
   Chủ nhiệm - Họa sĩ LÊ QUANG LUÂN ĐT : 0903.853.090


   Thành lập: 7/2005
CLB Mỹ Thuật Tranh Việt ra đời nhằm tạo điều kiện cho những người yêu thích bộ môn mỹ thuật hội họa, có thể tập trung học tập, giao lưu, rèn luyện kỹ năng, nâng cao tay nghề về Mỹ thuật - hội họa, có cơ hội triển lãm những tác phẩm của mình tại Cung Văn Hóa Lao Động và một số nơi mà CLB Tranh Việt triển lãm giao lưu.

- Phổ cập kiến thức cơ bản và nâng cao về Mỹ thuật - hội họa tại CLB.
Sinh hoạt định kỳ:

Vào các ngày Thứ Hai - Tư - Sáu – Tại Phòng số 3 - Cung Văn Hóa Lao Động.
 

 

Quảng cáo