CLB KHIÊU VŨ

Email In PDF.
CLB KHIÊU VŨ
   Chủ nhiệm - Vũ sư KHẮC TUẤN - ĐT : 0903.138.716
   Thành lập: 4/1990

CLB Khiêu vũ:

  • Mục đích: Hướng dẫn bộ môn khiêu vũ đến với người lao động. Nhằm nâng cao thị hiếu thẩm mỹ trong giao tiếp và ứng xử.Tạo thêm nét văn minh trong sinh hoạt hằng ngày của người lao động.
  • Nội dung sinh hoạt: mở lớp hướng dẫn khiêu vũ phổ cập, tập dợt, biểu diễn phục vụ và làm nòng cốt cho các cuộc thi khiêu vũ đẹp được tổ chức hằng năm tại CVHLĐ. 
  • Sinh hoạt định kỳ: vào sáng CN hằng tuần tại Phòng 12-14-16.
 

Quảng cáo