CLB CA MÚA DÂN GIAN & HỮU NGHỊ

Email In PDF.
CLB CA MÚA DÂN GIAN & HỮU NGHỊ
   Chủ nhiệm - Bà LỮ THỊ BẠCH YẾN - ĐT : 8360020
   Thành lập: 11/ 1989

 

Tạo sân chơi vui khỏe và sống có ích cho cán bộ công chức hưu trí và người lao động yêu thích văn nghệ có cơ hội sinh hoạt, tập dợt, biểu diễn các tiết mục ca múa nhạc dân tộc VN và các nước.

Thường xuyên tập dợt các tiết mục ca múa phục vụ biểu diễn định kỳ hằng quý, tham gia các hội diễn VNQC và tham gia biểu diễn giao lưu với các cơ quan bạn khi có yêu cầu. Hiện CLB sinh hoạt với 2 nhóm chính là nhóm ca và nhóm múa. Các bộ môn đều có thầy hướng dẫn tận tình, chuyên môn cao.

Sinh hoạt định kỳ: vào các buổi sáng thứ Ba - Năm - Bảy tại Phòng số 5 / CVHLĐ

 

Quảng cáo