TRIỂN LÃM ẢNH "CHỦ TỊCH TÔN ĐỨC THẮNG VỚI PHONG TRÀO CÔNG NHÂN VIỆT NAM"

17/08/2018


Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch TÔN ĐỨC THẮNG (20/8/1888 - 20/8/2018) Cung Văn hóa Lao động phối hợp cùng Trung tâm Thông tin Triển lãm TPHCM tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Chủ tịch TÔN ĐỨC THẮNG với phong trào công nhân Việt Nam”.
Triển lãm gồm 2 nội dung: 
- Chủ tịch Tôn Đức Thắng chiến sĩ tiên phong của phong trào công nhân Việt Nam.
- Noi gương Chủ tịch Tôn Đức Thắng, công nhân lao động TPHCM năng động, tích cực đổi mới.

Triển lãm diễn ra từ ngày 17/8 đến 25/8/2018 tại Cung Văn hóa Lao động TPHCM.