Phiên làm việc thứ nhất Đại hội Công đoàn TP HCM lần thứ XI (nhiệm kỳ 2018 -2023) đã diễn ra sáng ngày 28-6

28/06/2018


    Tại phiên làm việc thứ nhất, đại biểu đã thống nhất bầu ra đoàn chủ tịch (gồm 9 thành viên), đoàn thư ký gồm (3 thành viên), ban thẩm tra tư cách đại biểu. Đại hội đã tiến hành thông qua chương trình làm việc, quy chế Đại hội và báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội XI Công đoàn TP.

    Theo đó, có 37.711 lượt ý kiến đã góp ý cho dự thảo, trong đó đa số ý kiến thống nhất với bố cục, nội dung dự thảo. Các ý kiến đánh giá cao các hoạt động chăm lo của tổ chức CĐ: Tết sum vầy, Trái tim nghĩa tình, Tấm vé nghĩa tình, khám sức khỏe cho đoàn viên, người lao động… Đẩy mạnh việc giám sát chấp hành các chính sách pháp luật đối với đoàn viên, người lao động (NLĐ); tham gia xây dựng các chính sách an sinh cho NLĐ… giúp đoàn viên, NLĐ an tâm, tin tưởng vào tổ chức CĐ.


Ảnh: Toàn cảnh phiên trù bị Đại hội Công đoàn XI TP HCM 


Tags: