LỊCH THI ĐẤU VÀ ĐIỀU LỆ CÁC MÔN VẬN ĐỘNG HỘI THAO "PHỤ NỮ KHỎE - ĐẸP - NĂNG ĐỘNG" 2019

03/09/2019

LỊCH THI ĐẤU VÀ ĐIỀU LỆ CÁC MÔN VẬN ĐỘNG HỘI THAO "PHỤ NỮ KHỎE - ĐẸP - NĂNG ĐỘNG" 2019


(tập tin đính kèm)

Tệp đính kèm:

DANH SACH DANG KY THAM GIA HOI THAO NỮ 2019 .xlsx
NỘI DUNG VÀ THỂ LỆ THI CÁC TRÒ CHƠI VẬN ĐỘNG.docx

Tags: