KHAI GIẢNG LỚP TIẾNG HÀN MIỄN PHÍ DÀNH CHO CNVC - NGƯỜI LAO ĐỘNG

10/07/2018


    Nhằm thiết thực tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống tinh thần và đào tạo kỹ năng cho CNVC - người lao động, Cung Văn hóa Lao động TPHCM mở lớp tiếng Hàn miễn phí dành cho đối tượng là CNVC - người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp Hàn Quốc trên địa bàn TPHCM, đặc biệt là các doanh nghiệp trong các KCX - CN.
   

     Tham gia giảng dạy là các giáo viên, thông dịch viên tiếng Hàn có kinh nghiệm đang tham gia sinh hoạt tại Câu lạc bộ Văn hóa Hàn Quốc thuộc Cung Văn hóa lao động TPHCM.