KẾ HOẠCH, ĐIỀU LỆ GIẢI KÉO CO CNVC - LĐ TPHCM NĂM 2019

17/06/2019

1. Mục đích:

- Giải Kéo co CNVC-LĐ thành phố Hồ Chí Minh năm 2019 là hoạt động tổ chức chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

- Nhằm cổ vũ, động viên phong trào tập luyện thể dục, thể thao, nâng cao sức khỏe, tăng cường thể lực, thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; tích cực góp phần hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội của thành phố năm 2019.

2. Yêu cầu:

- Giải Kéo co CNVC-LĐ thành phố Hồ Chí Minh năm 2019 được tổ chức nghiêm túc, tiết kiệm, đảm bảo tính công bằng, trung thực trong thi đấu và đánh giá đúng thành tích, tạo được sự giao lưu, đoàn kết giữa các đội tham gia.

- Nghiêm chỉnh chấp hành Luật Kéo co, điều lệ thi đấu, các quy định của Ban Tổ chức và sự điều hành của Trọng tài.

3. Đối tượng:

Là cán bộ, đoàn viên công đoàn, CNVC-LĐ đang công tác tại các Công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động quận, huyện; Công đoàn ngành, sở, khối, tổng công ty và cấp trên tương đương; Công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động Thành phố, Công đoàn ngành, nghề trực thuộc Trung ương đóng trên địa bàn Thành phố, có độ tuổi từ 19 tuổi trở lên (sinh từ tháng 6/2000 trở về trước), có đủ sức khỏe, có hợp đồng lao động từ 01 năm trở lên (kể từ ngày ban hành Kế hoạch - Điều lệ giải), và tham gia đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

(Kế họach và Điều lệ đính kèm)


Tệp đính kèm:

KH - GIAI KEO CO 2019 .docx
Mẫu_đăng ký keo co 2019.xlsx

Tags: