GIẢI KÉO CO TRUYỀN THỒNG CNVC - LĐ TPHCM NĂM 2018

02/07/2018

I. Mục đích, yêu cầu

- Giải Kéo co CNVC-LĐ thành phố Hồ Chí Minh năm 2018 là hoạt động tổ chức chào mừng kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/07/1929 - 28/07/2018) và Đại hội XI Công đoàn thành phố Hồ Chí Minh thành công tốt đẹp .

- Nhằm cổ vũ, động viên phong trào tập luyện thể dục, thể thao, nâng cao sức khỏe, tăng cường thể lực, thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; tích cực góp phần hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội của thành phố năm 2018.

- Giải Kéo co CNVC-LĐ thành phố Hồ Chí Minh năm 2018 được tổ chức nghiêm túc, tiết kiệm, đảm bảo tính công bằng, trung thực trong thi đấu và đánh giá đúng thành tích, tạo được sự giao lưu, đoàn kết giữa các đội tham gia. Nghiêm chỉnh chấp hành Luật Kéo co, điều lệ thi đấu, các quy định của Ban Tổ chức và sự điều hành của Trọng tài.

          II. Nội dung

1. Đối tượng:

Cán bộ công đoàn, đoàn viên công đoàn - CNVC – lao động từ 19 tuổi trở lên đang công tác, sinh hoạt tại các Công đoàn cơ sở thuộc Liên đoàn Lao động quận, huyện; Công đoàn ngành, sở, khối, tổng công ty, Công đoàn cấp trên tương đương; Công đoàn cơ sở trực thuộc Liên  đoàn Lao động thành phố (có hợp đồng lao động từ 1 năm trở lên,  kể từ ngày ban hành điều lệ).

2. Nội dung thi đấu :

-         Đồng đội Nam (8 người), có 2 hạng cân:

           + 520 kg trở xuống    

           + 560 kg trở xuống 

-         Đồng đội Nữ (8 người) , có 2 hạng cân:

           + 440 kg trở xuống 

           + 480 kg trở xuống 

-         Đồng đội (4 người) , có 2 hạng cân:

           + Nam 280 kg trở xuống   

           + Nữ    240 kg trở xuống 

- Mỗi đội đăng ký (theo mẫu đính kèm) danh sách số lượng gồm: 10 vận động viên , (08 chính thức, 02 dự bị - cho Đồng đội 8 người)  ; 6 vận động viên , (04 chính thức, 02 dự bị - cho Đồng đội 4 người) ; 01 Trưởng đoàn hoặc 01 HLV .  

3. Thời gian - địa điểm:

3.1. Thời gian đăng ký:

- Thời gian đăng ký: Từ ngày triển khai kế hoạch - điều lệ đến hết ngày 06/07/2018 (thứ sáu) tại Phòng Thể thao, Cung VHLĐ Thành phố, số 55B Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1.

- Thời gian bốc thăm: Lúc 09 giờ, ngày 09/07/2018 (thứ hai) tại Phòng họp 2, Cung VHLĐ Thành phố, số 55B Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1.

- Thời gian tổ chức (dự kiến): Từ ngày 20 - 21/07/2018 .

3.2. Địa điểm thi đấu:

Cung Văn hóa Lao động Thành phố Hồ Chí Minh, số 55B Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1.

4. Luật thi đấu

Áp dụng luật thi đấu của Liên đoàn Kéo co Châu Á .

5. Khen thưởng:

          - Trao cúp, cờ, giải thưởng cho hạng Nhất mỗi hạng cân.

          - Trao cờ, giải thưởng cho các thứ hạng Nhì, Ba (đồng hạng) mỗi hạng cân. 

          III. Tổ chức thực hiện

1- Thành lập Ban Tổ chức

- Ông Lê Hồng Triều, UV. BCH LĐLĐ Thành phố, Giám đốc Cung
Văn hóa Lao động Thành phố - Trưởng Ban

- Bà Nguyễn thị Nga , Trưởng  Ban Tuyên giáo LĐLĐ Thành phố - Đồng Trưởng Ban

- Ông Phạm Hữu Phước Huy, Phó Giám đốc Cung VHLĐ Thành phố -
Phó ban Thường trực

- Ông Đoàn Công Tuấn, Phó Tồng thư ký Hội Kéo co Thành phố - Phó ban Chuyên môn

- Ông Nguyễn Đăng Nghĩa, Phó Giám đốc Cung VHLĐ Thành phố - Thành viên

- Ông Hoàng Hữu Đính, Trưởng phòng HC-TC Cung VHLĐ Thành phố - Thành viên

- Ông Phạm Anh Tuy, Trưởng phòng TDTT Cung VHLĐ Thành phố - Thành viên

- Ông Nguyễn Anh Hoàng, Phó phòng TDTT Cung VHLĐ Thành phố - Thành viên

- Ông Vưu Bửu Lộc, Trưởng phòng Kỹ thuật Cung VHLĐ Thành phố - Thành viên

- Ông Nguyễn Tòng Minh, Trưởng phòng Bảo vệ Cung VHLĐ Thành phố - Thành viên

- Ông Huỳnh Minh, Tổng trọng tài Hội kéo co TP - Thành viên

- Bà Huỳnh Thị Thanh Tâm - Chuyên viên Ban Tuyên giáo LĐLĐ
Thành phố - Thành viên

2- Phân công thực hiện:

2.1. Liên đoàn Lao động Thành phố:

          - Ban Tuyên giáo Liên đoàn Lao động Thành phố triển khai kế hoạch - Điều lệ tổ chức Giải Kéo co CNVC - LĐ thành phố Hồ Chí Minh năm 2018 đến các cấp công đoàn.

- Cung Văn hóa Lao động Thành phố chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, sân bãi, kỹ thuật, trọng tài… tổng hợp danh sách các đơn vị đăng ký,
tổ chức bốc thăm, phân bảng và thông báo đến tất cả các đơn vị thi đấu theo đúng quy định. Theo dõi tiến độ thi đấu, tổng hợp kết quả và chuẩn bị giải thưởng,
tổ chức Lễ khai mạc và bế mạc Giải Kéo co CNVC - LĐ thành phố Hồ Chí Minh năm 2018.

2.2. Đối với các cấp công đoàn:            

- Chuẩn bị tốt các điều kiện về kinh phí, con người để tập luyện và tham gia thi đấu đạt thành tích tốt.

- Lập danh sách vận động viên gửi về Ban tổ chức theo đúng quy định.

- Huy động lực lượng cổ động viên nhằm cổ vũ tinh thần thi đấu cho các vận động viên tham gia.

Trên đây là kế hoạch tổ chức Giải Kéo co CNVC - LĐ  thành phố Hồ Chí Minh năm 2018, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố đề nghị các cấp công đoàn vận động CNVC - LĐ tập luyện, tham gia thi đấu đạt thành tích tốt, góp phần cho sự thành công chung của Giải./.

 

Nơi nhận :

- Ban TG TLĐLĐ VN “để b/c”;

- Ban TG Thành ủy “để b/c”;

- Thường trực LĐLĐ TP “để b/c”;

- LĐLĐ Quận, Huyện; CĐ Ngành,

Sở, Khối, Tổng Cty và các CĐCS

trực thuộc LĐLĐ.TP “để t/h”;

- Cung VHLĐ TP “để t/h”; 

- Văn phòng (CVP, PVP, NCTH);

- Lưu VT-TG.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ CHỦ TỊCH

 

(đã ký)

Trần Đoàn Trung

 

Tags: