CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI XI CÔNG ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH

23/06/2018

ĐẠI HỘI XI CÔNG ĐOÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

NHIỆM KỲ 2018 – 2023

Đại hội diễn ra từ ngày 28/6 đến ngày 30/6/2018

Với 550 đại biểu tham dự đại diện 1.369.843 đoàn viên công đoàn TPHCM

Khẩu hiệu hành độngDÂN CHỦ - ĐOÀN KẾT – HỘI NHẬP – PHÁT TRIỂN

Mục tiêu:

-      Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; nâng cao năng lực đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

-      Xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh, có bản lĩnh chính trị vững vàng, trìnhđộ học vấn, kiến thức chuyên môn giỏi, ngang tầm với vị trí của thành phố.

-      Tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, góp phần xây dựng thành phố Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.