Lịch thi đấu Hội thao CĐ Ngành GD&ĐT 2017

In

HỘI THAO
CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
NĂM 2017
 ------------------------------------
 
MÔN BÓNG BÀN
>>> Tải lịch thi đấu tại đây <<< 
 
MÔN BÓNG CHUYỀN
>>> Tải lịch thi đấu tại đây <<< 
 
MÔN CẦU LÔNG
>>> Tải lịch thi đấu tại đây <<< 
 
MÔN KÉO CO
>>> Tải lịch thi đấu tại đây <<< 
 
MÔN BƠI LỘI
>>> Tải lịch thi đấu tại đây <<<