YOGA

CÁC LỚP YOGA NHẬN HỌC VIÊN HÀNG NGÀY


Thời gian sinh hoạt:


Yoga dưỡng sinh:
Học các ngày thứ 2, 4, 6: từ 6 giờ 30 đến 7 giờ 30


Yoga văn phòng:
 Học các ngày thứ 2, 4, 6: từ 12 giờ 00 đến 13 giờ 00

                                                17 giờ 00 đến 18 giờ 30


Học phí: 300.000 đồng / tháng

Liên hệ đăng ký tại phòng ghi danh: (028) 39307512