VẼ HOẠT HÌNH CHIBI


LỚP VẼ HOẠT HÌNH CHIBI


Lịch học: thứ bảy, chủ nhật


Thời gian: - từ 8 giờ 00 đến 10 giờ 00
                 - từ 9 giờ 00 đến 11 giờ 00
                 - từ 10 giờ 00 đến 12 giờ 00


Học phí: 400.000 đồng/ tháng


Liên hệ đăng ký phòng ghi danh: 


(028) 39307512