TIẾNG HÀN


LỚP TIẾNG HÀN CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO


Lịch học: thứ 2, 4, 6


Thời gian: từ 18 giờ 45 đến 20 giờ 15


Học phí: 750.000 đồng/ tháng


Liên hệ đăng ký phòng ghi danh: 


(028) 39307512