THIẾU LÂM TRÚC LIÊN NỘI GIA QUYỀN


Thời gian sinh hoạt: các ngày 3, 5, 7

        
Từ 18 giờ 30 đến 20 giờ 30.


Học phí: 300.000 đồng/ tháng


Liên hệ ghi danh: (028) 39307512