THANH NHẠC


LỚP THANH NHẠC

(Nhận học viên thường xuyên)


Lịch học: thứ 2 và thứ 6


Thời gian: từ 17 giờ 00 đến 18 giờ 30


Học phí: 350.000 đồng / tháng


Liên hệ đăng ký tại phòng ghi danh:

(028) 39307512