THÁI CỰC QUYỀN

LỚP THÁI CỰC QUYỀN CHÍNH THỐNG


Học các ngày: thứ 2, 4, 6 và 3, 5, 7


Thời gian: từ 6 giờ 30 đến 8 giờ 00


Học phí: 350.000 đồng/ tháng


Liên hệ phòng ghi danh: (028) 39307512


Ảnh: HLV Nguyễn Hải Uy - Cung VHLĐ TPHCM