TÀI TỬ CẢI LƯƠNG


LỚP TÀI TỬ CẢI LƯƠNG CƠ BẢN - NÂNG CAO


Lớp cơ bản:


Lịch học: Thứ 2, 4


Thời gian: 17 giờ 00 đến 18 giờ 30


Học phí: 600.000 đồng/ 2 tháng


Lớp nâng cao:


Lịch học: thứ 2, 4


Thời gian: từ 18 giờ 30 đến 20 giờ 00


Học phí: 700.000 đồng/ 2 tháng


Liên hệ đăng ký phòng ghi danh: 


(028) 39307512