PIANO


LỚP ĐÀN PIANO

Lịch học: chủ nhật


Thời gian: từ 15 giờ 00 đến 16 giờ 00


Học phí: 600.000 đồng/ tháng


Liên hệ đăng ký phòng ghi danh:
(028) 39307512