NGƯỜI DẪN CHƯƠNG TRÌNH


LỚP NGƯỜI DẪN CHƯƠNG TRÌNH


Lịch học: thứ 2, 4, 6


Thời gian: từ 18 giờ 30 đến 20 giờ 30


Học phí: 1.900.000 đồng/ 3 tháng


Liên hệ đăng ký phòng ghi danh: 


(028) 39307512