MÚA ẤN ĐỘ


LỚP MÚA ẤN ĐỘ


Lịch học: thứ 3 và thứ 5


Thời gian: từ 18 giờ 30 đến 19 giờ 30


Học phí: 300.000 đồng/ tháng


Liên hệ đăng ký phòng ghi danh:
(028) 39307512