MARACAS-TEMBOURINE THIẾU NHI


LỚP MARACAS VÀ TEMBOURINE THIẾU NHI


Lịch học: thứ 7, chủ nhật


Thời gian: 14 giờ 30 đến 16 giờ 00


Học phí: 300.000 đồng/ tháng


liên hệ đăng ký phòng ghi danh:


(028) 39307512