MANDOLINE THIẾU NHI


LỚP MANDOLINE THIẾU NHI


Lịch học:


- Thứ bảy - từ 17 giờ 00 đến 18 giờ 30
- Chủ nhật - từ 8 giờ 00 đến 10 giờ 30


Học phí: 600.000 đồng/ 2 tháng


Liên hệ đăng ký phòng ghi danh: 


(028) 39307512