LUYỆN VIẾT CHỮ ĐẸP


LỚP LUYỆN VIẾT CHỮ ĐẸP


Lịch học: thứ 3, 5


Thời gian: 18 giờ 30 đến 20 giờ 00


Học phí: 700.000 đồng/ 12 buổi


Liên hệ đăng ký phòng ghi danh: 


(028) 39307512