KỸ NĂNG TỰ VỆ

LỚP KỸ NĂNG TỰ VỆ


Học các ngày: 2, 4, 6


Thời gian học:    18 giờ 00 đến 19 giờ 30
                           

Học phí: 400.000 đồng/ tháng


Liên hệ phòng ghi danh: (028) 39307512


Nội dung học