KINH DOANH TRÊN INTERNET


LỚP KINH DOANH TRÊN INTERNET


Lịch học: thứ 7, chủ nhật


Thời gian: từ 8 giờ 30 đến 11 giờ 30


Học phí: 1.500.000 đồng/ 6 buổi


Liên hệ đăng ký phòng ghi danh: 


(028) 39307512