KHIÊU VŨ


CÁC LỚP KHIÊU VŨ TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO 

(lớp 1 đến lớp 4)

Các nội dung: khiêu vũ giao lưu và khiêu vũ thể thao

Khai giảng hàng tháng

Liên hệ đăng ký tại phòng ghi danh: (028) 39307512

LỊCH HỌC KHIÊU VŨ THÁNG 7/2018