KARATEDO

LỚP VÕ KARATEDO

Học các ngày 2, 4, 6


Thời gian: từ 19 giờ đến 20 giờ 30


Học phí: 300.000 đồng/ tháng

Liên hệ phòng ghi danh: (028) 39307512


.