GUITAR


LỚP GUITAR CƠ BẢN - NÂNG CAO


Lịch học: Chủ nhật


Thời gian: từ 15 giờ 00 đến 16 giờ 00


Học phí: 300.000 đồng/ tháng


Liên hệ đăng ký phòng ghi danh: 


(028) 39307512