CA MÚA THIẾU NHI


LỚP CA - MÚA THIẾU NHI


Lịch học: thứ 3, 5


Thời gian: 17 giờ 00 đến 19 giờ 00


học phí: 1.050.000 đồng/ 3 tháng


Liên hệ đăng ký phòng ghi danh:


(028) 39307512