BÓNG RỔ


Các lớp 2, 4, 6 và 3, 5, 7

Thời gian học: 7 giờ 30 - 9 giờ 00 (hè)

                    9giờ 00 - 10 giờ 30 (hè)

                    17 giờ 30 - 19 giờ 00

Thứ 7 và chủ nhật: 7 giờ 30 - 9 giờ 00

Học phí 400.000 đồng/ tháng

Liên hệ phòng ghi danh: (028) 39307512