BÓNG BÀN

LỚP BÓNG BÀN NHẬN HỌC VIÊN HÀNG NGÀY


Ngày và giờ học học viên tự chọn


Học phí: 200.000 đồng / giờ (1 huấn luyện viên - 1 học viên)

Đăng ký lớp học vui lòng liên hệ: (028) 39309778 - gọi số 27