BƠI LỘI

CÁC LỚP BƠI
NHẬN HỌC VIÊN HÀNG NGÀY,
PHÙ HỢP VỚI THỜI GIAN CỦA HỌC VIÊN.


Lớp bơi tập thể:


Học ngày: thứ 2, 4, 6 và 3, 5, 7


Thời gian: 06 giờ 00 đến 7 giờ 00
                  14 giờ 00 đến 15 giờ 00
                  17 giờ 30 đến 18 giờ 30


Học phí: 300.000 đồng/ 12 buổi


Lớp bơi kèm riêng:

Học các ngày trong tuần


Thời gian: từ 06 giờ 00 đến 19 giờ 00  (Học viên chọn 1 giờ phù hợp)

Học phí: 650.000 đồng/ 18 buổi

Liên hệ phòng ghi danh: (028) 39307512