AIKIDO

LỚP VÕ AIKIDO


Học các ngày: 2, 4, 6 và 3, 5, 7


Thời gian học:    18 giờ 00 đến 19 giờ 30
                           19 giờ 30 đến 21 giờ 00


Học phí: 400.000 đồng/ tháng


Liên hệ phòng ghi danh: (028) 39307512