GIẢI PETANQUE QUỐC TẾ TRUYỀN THỐNG

In
 CUNG VĂN HÓA LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
LẦN THỨ 26 - NĂM 2017
 
Điều lệ giải
>>> Tải tại đây <<
 
Mẫu đăng ký tham dự
 >>> Tải tại đây <<