Lớp BELLYDANCE

In

KHAI GIẢNG : 11/4/2018

THỜI GIAN : 11H45 - 12H45

ĐỊA ĐIỂM : P.8 - CUNG VHLĐ TP
 55B NGUYỄN THỊ MINH KHAI, Q1
HỌC PHÍ : 450.000 Đ / 12 BUỔI