CÂU LẠC BỘ TIẾNG HÁT QUÊ HƯƠNG


CÂU LẠC BỘ TIẾNG HÁT QUÊ HƯƠNG


Chủ nhiệm: Nhà giáo Phạm Thúy Hoan


Lịch sinh hoạt: chủ nhật hàng tuần


Thời gian: từ 8 giờ 30 đến 10 giờ 30


Địa điểm: Phòng số 3 - Cung VHLĐ TPHCM