CÂU LẠC BỘ TIẾNG ANH


CÂU LẠC BỘ TIẾNG ANH


Chủ nhiệm: Nguyễn Anh Tuấn


Lịch sinh hoạt: Chủ nhật


Thời gian: từ 14 giờ 00 đến 16 giờ 30


Địa điểm: Phòng họp 1 - Cung VHLĐ TPHCM