CÂU LẠC BỘ THIẾU LÂM TRÚC LIÊN NỘI GIA QUYỀN


Thời gian sinh hoạt: các ngày 3, 5, 7

        
Từ 18 giờ 30 đến 20 giờ 30.