CÂU LẠC BỘ THÁI CỰC QUYỀN


Thời gian sinh hoạt: thứ 2, 4, 6 và 3, 5, 7


từ 6 giờ 30 đến 8 giờ 00