CÂU LẠC BỘ TÀI TỬ CẢI LƯƠNG


CÂU LẠC BỘ TÀI TỬ CẢI LƯƠNG


Chủ nhiệm: Nhạc sĩ Phan Nhứt Dũng


Lịch sinh hoạt: thứ bảy hàng tuần


Thời gian: từ 14 giờ 00 đến 16 giờ 00


Địa điểm: Phòng số 8 - Cung VHLĐ TPHCM