CÂU LẠC BỘ SÁNG TÁC THƠ


CÂU LẠC BỘ SÁNG TÁC THƠ


Chủ nhiệm: Nhà thơ Thanh Yến


Lịch sinh hoạt: chủ nhật hàng tuần


Thời gian: 8 giờ 30 đến 11 giờ 00


Địa điểm: Phòng số 5 - Cung VHLĐ TPHCM